PSYKOTERAPI

PSYKOTERAPI

RABAT VED 5 SESSIONER

RABAT TIL STUDERENDE

RABAT VED 5 SESSIONER
RABAT TIL STUDERENDE

MOBIL: 20 89 44 39

MAIL: camillapovlsen@live.dk

MOBIL: 20 89 44 39

MAIL: camillapovlsen@live.dk

psykoterapi ved certificeret Psykoterapeut Camilla Povlsen

Har du udfordringer, der tager for meget af din energi og din livsglæde fra dig?

Det kan f.eks. være:

  • Kriser i forbindelse med dødsfald, skilsmisse eller sygdom
  • Stress, bekymringer, tankemylder
  • Tristhed/depression
  • Problemer i parforholdet
  • Angst
  • Lavt selvværd, kritiske tanker om dig selv
  • Udfordringer i arbejdslivet
  • Problemer med at kunne sætte grænser

Ved første samtale hos mig er der en prisreduktion på kr. 100.

Jeg er certificeret psykoterapeut, uddannelsen er godkendt af Dansk Psykoterapeutisk forening.

Uddannelsessted: Systemisk Institut for Familieterapi, S.I.F.

Hvorfor Psykoterapi?

Psykoterapi er samtaleterapi. I mine samtaler med dig, vil jeg forsøge at hjælpe dig med dét, der forringer din livskvalitet, og hjælpe dig videre, når livet gør ondt eller synes meningsløst.

Der kan være mange grunde til at gå i psykoterapi. Måske oplever du at stå et sted i livet, hvor dine veje kan føre i flere retninger, måske har du en depression, oplever stress, har lavt selvværd, generthed, eller du har oplevet at blive mobbet. Du kan have haft en traumatisk oplevelse i dit liv, som bliver ved med at spænde ben for din lykke. Du kan opleve at have angst, eller du kan opleve at befinde dig i en livskrise, der forringer din livskvalitet.

I vores samtaler, vil jeg ved hjælp af den narrative og systemiske terapi, hjælpe dig til at finde et bedre sted at stå i livet.

Psykoterapi kan også være en løsning, hvis man som menneske blot har lyst til at lære sig selv lidt bedre at kende. Sammen kan vi finde forståelsen for de handlingsmønstre du har, og forklaringen på/forståelsen for de reaktionsmønstre, der viser sig.

For nogle går den proces hurtigere end for andre, og behandlingens længde afhænger altid af det enkelte menneske. For nogle er et par møder med en psykoterapeut nok, andre har behov for et længere forløb. Psykoterapi handler om at møde sig selv og den virkelighed man er i kontakt med.

Samtalens opbygning:

Ordet narrativ betyder fortælling. I den narrative terapi ligger der så meget håb.

Jeg ønsker, at du i vores samtaler får en stærkere fornemmelse af, hvor du står, og hvad du står på.

Det narrative inviterer os til at tage stilling, så vi selv er med til at vælge, hvilken retning vi går. Identitet er ikke en fast størrelse, men noget vi kan arbejde videre på. Vi bliver til i vores fortællinger.

Mit terapeutiske arbejde handler først og fremmest om nyudvikling af personlige narrativer og rekonstruktion af identitet. Det er nemlig en kendsgerning, at opdagelserne i de nye narrativer vil give dig en ny oplevelse af, hvem du er.

Vi taler om problemet, dét der bøvler, og vi taler om, hvad problemet står i vejen for. Vi taler om, hvad der er vigtigt for dig. Hvad dine værdier er. Via samtalerne ønsker jeg at give dig hjælp til at bevæge dig i en mere ønsket retning i livet.

Jeg vil invitere dig til at fortælle flere historier om dit liv, og dermed hjælpe dig til at få øje på nogle af de mere oversete, men potentielt betydningsfulde oplevelser/begivenheder i dit liv. Begivenheder som kan være vigtige at få øje på set i forhold til problemet og dens indvirken på dit liv. Hvis vi kun lærer af vores fejl, går vi glip af mere end halvdelen. Der ligger så megen læring i dét, der fungerer, i dét vi lykkes med. I vores samtaler sætter vi lys og lup på disse fortællinger.

”Der er en revne i alting, det er sådan lyset kommer ind” Leonard Cohen

Vi taler ikke om fortiden for fortiden skyld. Vi henter noget i fortiden, hvis det giver mening til nutiden eller fremtiden.

Jeg anvender også den Systemisk terapi i mine samtaler. Her tænker jeg i helheder, relationer og sammenhænge. Jeg ved, at du kan være både passiv/aktiv, fåmælt/snakkesalig, høflig/fræk alt efter hvilken relation, du deltager i. Vi bliver, dem vi er, via andre. Vores identitet er skabt af fortællinger opstået i sociale sammenhænge.

I samtalen ønsker jeg at være med til at skabe agenthed, skabe et nyt fundament for dig til at kunne håndtere dine problemer, bekymringer eller dilemmaer.

Jeg vil møde dig fordomsfrit, anerkendende, med interesse og med empati. Jeg vil ikke behandle dig som et teoretisk begreb, men som et menneske der kæmper for det gode i sit liv. En kamp, der til tider er svær, men også en kamp, der er værd at vinde.

Jeg ved, at tryghed i rummet er en altafgørende faktor. Når du føler dig tryg,  er du mere åben omkring dine tanker og følelser. Og det er nøglen til, at du kan arbejde med din udvikling.

Jeg kan give dig nogle øvelser, du mellem vores samtaler, kan arbejde med. Disse øvelser kan være helt konkrete eller det kan være nogle øvelser hvor din opmærksomhed forsøges rettet nogle nye steder hen. Disse øvelser skal være med til at forstærke og indarbejde din oplevelse af agenthed.

Hvad er narrativ terapi?

Narrativ terapi handler om at fylde siderne i en persons roman ud med mere af det allerede levede liv. Det handler om at indskrive flere af de erfaringer, færdigheder og intentioner et menneske har udvist i sine bestræbelser på at ”overkomme” livet.

Vi skaber flere nuancer ved at inddrage flere handlinger, erfaringer og færdigheder fra det levede liv. Skabe flere nuancer der netop vil vise, hvem du er og hvad du står for. Samtalerne skaber refleksion og betydning i relation til dele af dit liv, som kan være glemt eller overset.

Ved at få flere beskrivelser af dit liv og flere konklusionsmuligheder får du flere handlemuligheder.

Narrativ terapi handler altså ikke om at erstatte negative fortællinger med positive, men om at udvide antallet af fortællinger, så den fortælling man har om sig selv bliver mere nuanceret.

Narrativ terapi stiller spørgsmålstegn ved det eksisterende og fastholder, at der ikke findes noget, der ikke kan stilles spørgsmålstegn til.

Spørgsmålstegn til det eksisterende, eller som man siger i den narrative praksis, det dominerende, åbner døren for dét, der ligger uden for det dominerende, og herved åbnes muligheden for at vælge de handlinger og det liv, man foretrækker.

Hvad får du ud af terapi?

Flere handlemuligheder

Ved hjælp af refleksion og flere beskrivelser af dit liv, færdigheder og viden, som ligger uden for den dominerende problemfortælling, får du flere konklusionsmuligheder og dermed flere handlemuligheder.

Klarhed

På, hvad der er værdifuldt for dig. Hvad der er vigtigt for dig.

Håb

Der ligger så meget håb i den narrative terapi. Udvikling og forandring fødes i nu´et.

Viden

Viden om livet, samspil, måden at leve på, viden om reaktions- og handlingsmønstre. Skabe flere nuancer, og derned give dig selv mulighed for at stå et nyt og bedre sted i livet.

ER DU I TVIVL OM VEJEN?

Føler du, at dit liv er på vej i en ny retning, eller har du et ønske om en ny retning, men er i tvivl om vejen – eller om, hvad der skal til for at nå derhen, hvor du gerne vil være?

Du er altid velkommen til at ringe til mig og få en snak om de tanker – eller drømme – som du går med.

Referencer

“Camilla skaber et rum, hvor man føler sig helt tryg ved at tale om de ting der går tæt på. 

Hos Camilla bliver man mødt med nærvær, empati og upartiskhed der gør at man begge føler sig set, hørt og forstået. 

Camilla har en god evne til at lytte og spørge ind til kernen. Vi mærkede tydeligt at hun havde tænkt og reflekteret over detaljer imellem vores sessions som hun samlede op på. 

Vi vil anbefale Camilla til alle par der ønsker at blive klogere på sig selv og hinanden. “

Henrik og Gitte

Vi gik i parterapi hos hende, og hun er virkelig god til at gøre så man ikke føler hun tager parti. Hun er lyttende og stiller de helt rigtige spørgsmål som vi selv måske ikke er så gode til at stille hinanden.

God til at sætte tingene i et nyt lys og andet perspektiv så man lettere kan forstå og accepterer hinanden for de forskellige synspunkter man nogen gange kan have i et forhold.

Dejlig rolig og afslappet atmosfære – har følt os i trykke hænder fra første håndtryk.

Kan varmt anbefales her fra vi genfandt gnisten og kærligheden.”

Line og Daniel

“Hos Camilla blev jeg set, som den jeg var. Og som den, jeg havde glemt, jeg også kunne være. Camilla lyttede uden at fordømme. Hun så mig, og det er rart at være i hendes nærvær. Camilla fik øje på mine styrker, pludselig stod de tydeligere frem for mig. 

Det var vigtigt, der hvor jeg var, på det tidspunkt i mit liv. Hvor alt var håbløst. 

Camilla så min moral og mit mod. Jeg vil bare gerne sige tak.”

Maria, 25 år

FÅ ET INDBLIK I, HVAD DET GIVER AT VÆRE I TERAPI HOS MIG

Rabat ved opstartssamtale

God og givende terapi handler rigtig meget om, at du som klient føler dig tryg i rummet sammen med mig. Jeg tilbyder derfor en reduceret pris, med kr. 100, ved første samtale.

Glæder mig til at møde dig.

Dette tilbud gælder Psykoterapi, Stress, Unge med angst, Parterapi og Pårørende.

Obs, at svar fra mig på nedenstående formular kan ende i “spam”, eller “uønsket mail”.

Sjælland:

Hersegade 20 2. sal, 4000 Roskilde

Fyn:

Jessens Mole 7B, 2.2., 5700 Svendborg

Kontakt info.

20894439

 camillapovlsen@live.dk

© Copyright - Viben Terapi | Camilla Povlsen | Psykoterapeut